WATCH Suiyô puremia: sekai saikyô J horâ SP Nihon no kowai yoru Online Putlocker

IMDB Rating:

Release: 2004 / Suiyô puremia: sekai saikyô J horâ SP Nihon no kowai yoru

Genres: Horror

Director: Kôji Shiraishi, Masayuki Ochiai, Norio Tsuruta, Takashi Shimizu, Yoshihiro Nakamura

Stars: Kanako Fukaura, Kayoko Shiraishi, Shôzô Endô, Yoshinori Okada

Dark Tales of Japan is a collection of five short horror films that are directed by five notable Japanese film directors.

Watch Suiyô puremia: sekai saikyô J horâ SP Nihon no kowai yoru - Version 1

Watch Suiyô puremia: sekai saikyô J horâ SP Nihon no kowai yoru Online - Alternate Links

Version HDHD-playerClick here to Play

Similar movies

Putlocker - Watch Movies Online Free